Πρόσκληση

Η είσοδος είναι δωρεάν. Όλοι οι επισκέπτες ζητούνται να δείξουν την πρόσκλησή τους στην είσοδο της έκθεσης με την άφιξή τους.  

Η αποστολή της πρόσκλησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email σας αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
http://invitation.greckapanorama.com/