Γενικές Πληροφορίες


Η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου  είναι η ημέρα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη για τους Επαγγελματίες με πολλαπλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες εκθέτες, όπως επιχειρηματικές συναντήσεις, βραδινή εκδήλωση, κ.α.

Όλες οι δράσεις σκοπό έχουν την καλλιέργεια και ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών της Ελληνικής και της Πολωνικής αγοράς, και για τον τουριστικό και για τον εξαγωγικό κλάδο αντίστοιχα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:
Ημέρα Επαγγελματιών, με επαγγελματικές συναντήσεις για τον τουρισμό και τις εξαγωγικές επιχιερήσεις: Radisson Blu Sobieski Warsaw
Βραδινή εκδήλωση και δείπνο: Restaurant Follk Gospoda.   
*Προς ανακοίνωση λεπτομερούς προγράμματος.