Η 4η έκθεση GRECKA PANORAMA το 2018 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους Πολωνούς επισκέπτες μας.

Η 3η έκθεση GRECKA PANORAMA το 2017 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους Πολωνούς επισκέπτες μας.

Η 2η έκθεση GRECKA PANORAMA το 2016 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους Πολωνούς επισκέπτες μας.

Η 1η έκθεση GRECKA PANORAMA το 2015 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους Πολωνούς επισκέπτες μας.